Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Doprovodné programy
Nový světový pořádek

19. 5., 26. 5., 2. 6.

Na výstavu Nový světový pořádek navazuje letošní cyklus Vysílání Stanice Bubny. Reflektuje paralely historických událostí, které uvádí expozice v Karolinu.
Veřejné diskuse z nádražní haly (letos na streamu České televize) jsou již tradičně spojeny s kvalitními hosty v dialogu na komponované téma. Návštěvníky a také aktivními účastníky diskuse jsou studenti partnerských škol Památníku ticha.

Streamy z vysílání najdete níže.

Válka na Ukrajině, vyvolaná brutální ruskou agresí, podle mínění expertů z mnoha vědeckých disciplín i mediálního prostředí výrazně změní náš svět, jak jsme jej doposud vytvářeli a vnímali. Je otázkou nakolik, ale je velice pravděpodobné, že náš „kout Evropy“, ale i celá Evropská unie, včetně transatlantických vztahů, budou konfliktem, ať už dopadne jakkoli, zasaženy velmi citelně. A Rusko? Prognózy jeho vývoje jsou hodně divoké a nebojme se to zdůraznit, také nebezpečně zlověstné. Právě tyto skutečnosti a trendy, samozřejmě zasazené do historických, ekonomických a společenských souvislostí, jsou impulsem plánovaných diskusí.


Čtvrtek 19. 5. v 10.00
Staré a nové války, historické reminiscence a dnešní tvrdá realita

Válka na Ukrajině se odehrává na stejném prostoru, jakým bylo nárazníkové území v počátcích nacistického blitzkriegu. Brutalita ruských vojáků je srovnatelná s řáděním německých jednotek za druhé světové války (vyvraždění ukrajinských Židů). Jde o prokletí zemí, jež americký historik Timothy Snyder označuje za krvavé? Jaká je realita 21. století? Je ideologie dnešních diktátorů spojena s biologickou nenávistí, která se dědí nebo předává? Jak chápat skutečnost, že český národ, utlačovaný dvěma totalitami minulého století, v mnoha ohledech podléhá novým mocenským lžím?

Zásadní výroky diskuse:
Jakub Szantó: Čelíme kontinuálnímu prostoru. Jsme zvyklí z toho osvícenského prostoru zvyklí, že to, co se domluví, to platí … Na té druhé straně je země, která nesla různá jména, která vychází z jiného civilizačního okruhu a vychází z jiných tradic.

Jan Dobrovský: My jsme tady měli tu generaci pamětníků války, která byla nositelem toho bezprostředního zážitku. Nebyl to jen koncentrační tábor a smrt rodiny, ale byli to také lidé, kteří riskovali svůj život, aby někoho zachránili. Tahle bezprostřední zkušenost zmizela, protože ti lidé zemřeli.
To, že Rusko usiluje o kontrolu toho prostoru zvaného Ukrajina, znamenalo od roku 1917, od socialistické revoluce, obrovské množství mrtvých. Nejvíce jich bylo za války a byli to především Židé … ten prostor je vlastně předurčen k tomu, aby byl bojištěm. Tam od roku 1917 zemřel téměř každý druhý Ukrajinec, tedy obyvatel toho prostředí. To je krutost, se kterou jsme se tady v Čechách nikdy nesetkali. Proto ve mně ta obava byla a já jsem s ní počítal. A přesto, že jsem s ní počítal, tak mne překvapilo, jak velká ta krutost a primitivní barbarství se může v té krizi objevit.

Hosté: předseda kolegia Paměti národa Jan Dobrovský, novinář Jakub Szantó, historik Petr Koura

Moderace: Jana Šmídová

Stream ČT
https://www.ceskatelevize.cz/porady/15002979171-vysilani-stanice-bubny/222254000880001/


Čtvrtek 26. 5. v 10.00
Jak válka na Ukrajině změní dosavadní světový řád?
Až utichnou zbraně, kam zamíří Ukrajina a co bude s Ruskem? Kdo se z tohoto hlediska ocitne v roli vítěze a kdo bude poražen. Jsou současné demokratické státy na dnes zcela nepředvídatelné turbulence připraveny? Lze nynější vývoj srovnávat s důsledky druhé světové války? Skutečně prožíváme dějinný mezník a svět, jak jej dnes známe, se od základů změní ? 

Druhá veřejná diskuse Vysílání Stanice Bubny k výstavě Nový světový pořádek navázala na paralely válek ve vztahu k plánování evropského jihovýchodu.
Do hlediště nádražní haly usedli studenti Lauderovy školy, jako aktivní účastníci rozhovorů s novinářkou Petrou Procházkovou, televizním redaktorem Michalem Kubalem a ambasadorem Petrem Kolářem.

Zásadní výroky diskuse:
Michal Kubal: Radši teď uvidím krvácet svou peněženku, než bych viděl později krvácet svoji rodinu

Petr Kolář: Nesmíme připustit to, že se budeme my, demokratický svět dohadovat s Putinem o Ukrajincích bez Ukrajinců. To o „nás bez nás“ Češi by měli znát lépe, než kdokoli jiný.
Berme ten konflikt na Ukrajině jako příležitost… k hledání alternativních zdrojů energie, k tomu, že budeme schopni se lépe bránit – nejen v tom vojenském smyslu, ale i v tom kyberprostoru, k tomu, že lépe pochopíme, jakou hodnotu má vzdělávání jako takové, jako občanská ctnost, aby lidé chápali, co to je být občanem a k tomu, že bude mnohem odolnější…

Dalším zásadním odkazem diskuse vedené Jarmilou Balážovou byl výrok: „S diktátory se nevyjednává… každý pokus o kompromis považují za slabost. Tuto válku nelze ukončit kompromisem“.

Moderace: Jarmila Balážová

Stream ČT:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/15002979171-vysilani-stanice-bubny/222254000880002/


Čtvrtek 2. 6. v 10.00
I když zbraně utichnou, bezostyšná a lživá dezinformační propaganda pojede na plné obrátky dál.
Jaká je role mediální dezinformační války, která je v časech všudypřítomných sociálních sítí stejně agresivní jako reálné boje? Vyhrává na tomto poli kremelský agresor, a to navzdory válečným neúspěchům, veřejně prezentovaným lžím a destrukci základních hodnot? Jak si vede v tomto konfliktu idejí, pravdy a lží Ukrajina? Určí vítěze úspěch na bitevním poli či účinnější propaganda, kde pravda a lež hrají rovnocennou roli? Proč je tak účinná?

Historie znovu prožívá tím bolestivěji, čím víc se chce podléhat falešným výkladům. Ostatně narativ vítězství ve „velké vlastenecké válce“ je ústředním a doslova ikonickým bodem současné ruské propagandy. Je vůbec historická zkušenost generačně přenosná?

Hosté: režisér Václav Marhoul (Nabarvené ptáče), Tomáš Pojar (poradce vlády pro zahraniční a bezpečnostní otázky) a Jaroslav Spurný (investigativní novinář).

Moderace: Jana Šmídová

Stream ČT
https://www.ceskatelevize.cz/porady/15002979171-vysilani-stanice-bubny/222254000880002/