Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Umělecké objekty

Brána nenávratna

Odhalení monumentální dvacetimetrové sochy Aleše Veselého 9. března 2015 zahájilo symbolickou proměnu nádraží Bubny v Památník ticha.
Zdaleka viditelná alegorie pověstného Jákobova žebříku je tvořena z železničních kolejí spojených 36 pražci podepřenými 12 vzpěrami.
Více informací ZDE.Čas ticha

Na počest stého výročí založení Československa byl v libereckém lomu Ruprechtice vylomen stotunový blok velmi kvalitní žuly, a to se symbolickým záměrem – použít ho jako materiál k vytvoření sochy pro Památník ticha do přebudovaného areálu kolem nádraží Bubny.

Jaroslav Róna, autor pomníku, zvolil pro sochu jednoduchý, ale velmi působivý tvar mírně stlačeného oválu, jenž symbolizuje jak vesmír, tak čas a nekonečno – viz antický symbol hada Uroborose. Tento monumentální kamenný ovál bude jednoduše položen na plochu poblíž budovy Památníku ticha tak, aby kolem něj vedla nejvíce používaná trasa budoucích cestujících, chodců a návštěvníků areálu. Skrz otvor v oválu bude možno pozorovat projíždějící vlaky, a tím se vytvoří další nová symbolika pomíjivosti věcí

Nová plastika bude dominovat křižovatce veřejného prostoru na pražských muzejních osách. Pro cestující ve vlacích rychlodráhy na Kladno (tedy i na letiště Václava Havla) bude signálem kulturní identity Prahy v jejích proměnách posledních dvou století.

Socha ponese tajné poselství z textu Hannah Arendtové o totalitarismu, jenž významově rámuje hrůzy i varování 20. století.

„Naše budoucnost nikdy nebyla tak nepředvídatelná, nikdy jsme tolik nezáviseli na politických silách, od nichž nelze s důvěrou očekávat, že se přidrží pravidel zdravého rozumu a vlastního zájmu – silách, které posuzovány podle měřítek jiných století, vypadají jako čiré šílenství. Jako by se lidstvo rozdělilo na ty, kdo věří v lidskou všemohoucnost (kdo si myslí, že všechno je možné, jestliže člověk ví, jak zorganizovat masy) a na ty, pro které se bezmocnost stala hlavní zkušeností jejich životů.“
Hanna Arendtová
Původ totalitarismu

22. března 2023 byl z lomu nad Libercem převezen kamenný blok pro budoucí sochu Čas ticha Jaroslava Róny.