Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Základní dokumenty

Profil zadavatele

Památník ticha, státní příspěvková organizace

Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR

Sídlo: Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Kontaktní a poštovní adresa: Osadní 26, 170 00 Praha 7

Datová schránka: 3hf4ria, Památník ticha

Fakturační údaje
Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1
(zasílací adresa: Osadní 26, 170 00 Praha 7)
IČO: 10892303

DIČ: CZ10892303

Památník ticha není plátcem DPH.

Poradní orgány

Garanční rada

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky naleznete na portálu NEN na profilu Památníku ticha.
Památník ticha IČO 10892303

Registr smluv

Ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv má Památník ticha povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy nad 50.000 Kč bez DPH (včetně) v registru smluv. Památník ticha IČO 10892303

Státní příspěvková organizace zřízená MK ČR na základě zřizovací listiny ke dni 27. 5. 2021.

Zřizovací listina

Výroční zprávy

Výroční zprávy Památníku ticha, s. p. o.

2021
Výroční zprávy Památníku Šoa Praha, o. p. s.


Stránka zásad zpracování ochrany osobní údajů