Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Komentovaná prohlídka výstavy Nový světový pořádek
25. 8. 2022 v 17.00

Několik dní před koncem výstavy proběhla její komentovaná prohlídka, kterou vedl kurátor Pavel Štingl.
Děkujeme za zájem a hojnou účast.