Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Komentované prohlídky
Nový světový pořádek

čtvrtek 18. 8. a 25. 8. v 17.00
Karolinum
Ovocný trh 560/5, Praha 1

Výstavou Vás provede autor scénáře a kurátor
Pavel Štingl.

Z kapacitních důvodů je nutná rezervace na mailu: sedlakova@pamatnikticha.eu
Maximální počet ve skupině: 20 návštěvníků.

Výstava Památníku ticha přináší k 80. výročí útoku na Reinharda Heydricha dokumentární pohled na pozadí dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského protektora. Praha se měla stát centrem pro plánování nového uspořádání evropského jihovýchodu. Základním kritériem změn na okupovaných územích byla rasová kvalita obyvatel a jejich využitelnost pro říši po vítězné válce.

Dalekosáhlé plány pro nové uspořádání centrální říše, po připojení protektorátu Čechy a Morava a Generálního gouvernementu, obsahovaly vize, pro které byl holocaust „jen“ prologem v budoucím rozvržení euroasijského kontinentu

Centra pro hodnocení rasové kvality sídlila v Praze – převážně v budovách zabavených české Univerzitě Karlově. Ústavy pro hodnocení kvality obyvatel byly řízeny pseudovědeckými specialisty, jejichž vzdělání bylo na úrovni profesorských hodností. Praha se měla pro budoucnost stát říšským městem vědy… rasové vědy.