Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Konec pomíjivosti
vernisáž a dernisáž

11. 10. v 17:00
peron nádraží Bubny

Nová kapitola intervencí Památníku ticha do veřejného prostoru.

Autorská kolekce fotografií Richarda Homoly z bubenského brownfieldu uvede dernisáž pětiletého výtvarného projektu Galerie vrstvy paměti města.

Poslední sochou z cyklu pomíjivých výtvarných objektů bude dílo francouzského sochaře Dominiqua Defontaines – Postavy na staré cestě.

Její odhalení v kolejišti u peronu nádraží Bubny doprovodí hudební performer Martin Janíček.