Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Narativ – příběh – prožitek
20. 10. 2022 v 16:00

„V budově nádraží Bubny se uskutečnil miniseminář, na který Památník ticha pozval kolegy z dalších paměťových institucí. Jeho obsahem bylo předání zkušeností a zhodnocení nedávné cesty autorského týmu do Polska. Nové muzejní instituce vynášejí severního souseda na špičku evropské kultury paměti.

Setkali jsme se s představiteli šesti významných polských center novodobé historie, byli jsme autory expozic provedeni po rozsáhlých areálech a považujeme naši cestu za dobrou přípravu pro práci na připravované stálé expozici.

Považujeme také za správné vést o rozvoji muzejního jazyka odbornou diskusi, i když ta zatím tento náš první pokus minula, protože z mnoha oslovených českých muzejních institucí dorazily celkem dvě osoby. Vypadá to, že tvůrčí dialog o rozvoji našich paměťových institucí zatím nemá na lípách ustláno.

Děkujeme za návštěvu novému velvyslanci Polské republiky v Praze, panu Mateuszi Gniazdowskému.”
Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha