Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

O nás nové

Na obecně prospěšnou společnost, založenou koncem roku 2012, navázala v květnu 2021 státní organizace, založena Ministerstvem kultury. Převzala její projektový vývoj, program i koncepci vzdělávacích programů. Navázala také a rozšířila partnerství s paměťovými institucemi, které téma šoa komunikují – jako je Terezínská iniciativa, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Nadační fond obětem holocaustu, Post Bellum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a dalšími. Hlavním partnerem vývoje Památníku ticha je i nadále Centrum současného umění DOX.

V říjnu 2021 byla podepsána se Správou železnic nová smlouva a zápůjčce nádraží Bubny na 99 let pro společný kulturní projekt PAMÁTNÍK TICHA.