Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Od svědectví k podobenství

Realizace
21. 10. 2022 v 9:00 a 11:00
22. 10. 2022 v 17:00 – pro veřejnost
nádraží Bubny

NENECHTE SI UJÍT
Návštěva z pravěku
13. 2. 2023 v 19:00
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
Vstupné 90 Kč.

Divadelní dílna a představení Gymnázia Přírodní škola.
Společný projekt Památníku ticha a Památníku šoa Praha, který potrvá do června 2023.
Projekt Od svědectví k podobenství, reg. Č. 213000052, je financován z Národního plánu obnovy v období: 2022.
Více informací: ZDE

Od svědectví k podobenství je již víceletým experimentem se vzděláváním pomocí tvůrčího bádání v minulosti. A také hledání současného dialogu, jenž tzv. „velké příběhy dvacátého století“ patřičně nabídne.

Na počátku je objev autentické látky – tedy archivní vzpomínka, dopis, paměti, případně i rodinná legenda. Její podstata je unikátní, velmi osobní, vypovídá o dramatu širší skupiny, případně utlačované menšiny či politické opozice v časech totalitních režimů.

Hlavním připomínaným i zkoumaným obdobím Památníku ticha je sice druhá světová válka, ale příběhy deportovaných pražských občanů židovského původu měly své epizody před válkou i po válce. Měly také své zkušenosti s pojmy, jako jsou propaganda, cenzura, rasová diskriminace, nacismus, rasismus…

Vzdělávací semináře, které pořádáme již pět let, nabízejí tvůrčí dílny směřující k tvůrčím aktivitám spojeným s hledáním cest pro uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru. Nabízíme lekce o vyhledávání patřičné látky, semináře o jejím zpracování pro scénář a přípravu realizace neprofesionálního divadla či filmu. Součástí tvůrčích setkávání jsou také rozbory již hotových děl, případně prezentace těch nejpodařenějších, vhodných k veřejnému uvedení.

Semináře jsou určeny primárně žákům a studentům druhých a třetích stupňů ZŠ, případně žákům ZUŠ. Pracujeme s tvůrčími skupinami „kantor a realizační kolektiv“. Připravujeme také motivační a realizační semináře pro pedagogy.

V průběhu let 2023–2025 by se občasné semináře měly proměnit v pravidelné tvůrčí dílny, které povedou ke stabilním vzdělávacím modulům budoucí stálé nabídky Památníku ticha po jeho přestavbě a otevření.