Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Od svědectví k podobenství

Realizace
Nádraží Bubny
21. a 22. 10. 2022
Činoherní klub
13. 2. 2023

AKTUÁLNĚ
18. 4. 2023 16.00–18.00
Nádraží Bubny, Bubenská 8b, Praha 7
Seminář pro pedagogy o hledání cest k uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru na místě paměti – nádraží Bubny.

22. 4. 2023 14.00–18.00 
DOX, Poupětova 1, Praha 7
V dramaturgicko-divadelní dílně se pomocí dramatických cvičení učitelé a další zájemci seznámí s postupy, jak zpracovat autentické příběhy minulosti a předat
je studentům a všem ostatním zájemcům.

Od svědectví k podobenství je již víceletým experimentem se vzděláváním pomocí tvůrčího bádání v minulosti. A také hledání současného dialogu, jenž tzv. „velké příběhy dvacátého století” patřičně nabídne.

Na počátku je objev autentické látky – tedy archivní vzpomínka, dopis, paměti, případně i rodinná legenda. Její podstata je unikátní, velmi osobní, vypovídá o dramatu širší skupiny, případně utlačované menšiny či politické opozice v časech totalitních režimů.

Hlavním připomínaným i zkoumaným obdobím Památníku ticha je sice druhá světová válka, ale příběhy deportovaných pražských občanů židovského původu měly své epizody před válkou i po válce. Měly také své zkušenosti s pojmy, jako jsou propaganda, cenzura, rasová diskriminace, nacismus, rasismus…

Vzdělávací semináře, které pořádáme již pět let, nabízejí tvůrčí dílny směřující k tvůrčím aktivitám spojeným s hledáním cest pro uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru. Nabízíme lekce o vyhledávání patřičné látky, semináře o jejím zpracování pro scénář a přípravu realizace neprofesionálního divadla či filmu. Součástí tvůrčích setkávání jsou také rozbory již hotových děl, případně prezentace těch nejpodařenějších, vhodných k veřejnému uvedení.

Semináře jsou určeny primárně žákům a studentům druhých a třetích stupňů ZŠ, případně žákům ZUŠ. Pracujeme s tvůrčími skupinami „kantor a realizační kolektiv”. Připravujeme také motivační a realizační semináře pro pedagogy.

V průběhu let 2023–2025 by se občasné semináře měly proměnit v pravidelné tvůrčí dílny, které povedou ke stabilním vzdělávacím modulům budoucí stálé nabídky Památníku ticha po jeho přestavbě a otevření.


Divadelní dílna a představení Gymnázia Přírodní škola. Společný projekt Památníku ticha a Památníku šoa Praha, který potrvá do června 2023.

Ukázku z představení, jeho záznam a diskusi najdete ve Filmotéce a na našem YouTube kanálu.

Kompletní informace o projektu najdete: ZDE

Projekt Od svědectví k podobenství, reg. č. 213000052, je financován z Národního plánu obnovy v období: 2022.