Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Proměna smetiště dějin

11. 10. v 15:00
Nádraží Bubny

Veřejná diskuse k modelaci veřejných prostor největšího pražského brownfieldu v zadání paměti města. Co vůbec je otisk kulturní identity metropole v architektuře? Jak se dá paměť města přenést do jeho plánování a jak tento fenomén probíhá na území Holešovic?

Památník ticha pořádá několikrát ročně veřejné diskuse v rámci programu  Vysílání Stanice Bubny. Jeho obvyklý formát je moderovaný hodinový rozhovor tří významných osobností v odjezdové hale bubenského nádraží. V hledišti usednou studenti, kteří mohou v průběhu programu streamovaného Českou televizí pokládat své otázky; tentokrát to budou studenti architektury.

Moderuje Jan Bumba.
Hosty budou architekt Petr Hlaváček, první náměstek primátora Prahy pro územní plán, architektka a historička Lenka Burgerová, radní pro územní rozvoj Prahy 7, a Leoš Válka, ředitel galerie současného umění DOX – zde v roli kulturního developera.

V současné době se architekti Památníku ticha zapojují do koordinace veřejných prostor mezi nádražím Bubny a budoucí Vltavskou filharmonií. V širším kontextu řeší kulturní osy pražského muzejního koutu, jenž směřuje od Hradu přes Letnou, Národní galerii ve Veletržním paláci k DOXu a v pravém úhlu odbočuje k Muzeu města Prahy a Národnímu muzeu.

Kolejiště největšího brownfieldu Prahy se koncem tohoto roku začne přestavovat. Jsme na počátku jedné z největších proměn metropole v celé její historii. Revitalizace nádraží Bubny vypukne v průběhu roku 2022. Místa, která posledních sto padesát let nedoznala změn, se promění, zabydlí, dostanou nové významy.

Hovořme o tom, co je kontinuitou města minulosti a jeho budoucí podoby. Jak modelovat veřejné prostory, aby nesly otisk bývalé identity a kulturní hodnoty Prahy, aby se mentálně spojily s okolním městem.