Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

QUO VADIS, Bubny… ?
18. 5. 2022

Ve středu 18. května po 18. hodině zahájil Památník ticha svou účast na festivalu Open House veřejnou diskusí o koordinaci veřejného prostoru v okolí nádraží Bubny. Architekti ARN STUDIA představili koncepci veřejného prostoru mezi nádražním peronem a budoucím kolejovým tělesem rychlodráhy na Kladno. Architekt Michal Bartošek pohovořili o procesu dokončování Metropolitního plánu a jeho perspektivách pro změny kvality vnímání a obývání města.

„Pro mne je celý záměr tohoto památníku hlavně vzpomínkou na Prahu v jejích významných časech na konci třicátých let, kdy byla kosmopolitním kulturním městem, mluvila různými jazyky a její architektura byla na světové úrovni.”
Ing. Arch. Michal Bartošek, kancelář rozvoje městských čtvrtí – IPR Praha

„Je povzbudivé být aktivním účastníkem proměny největšího pražského brownfieldu, který byl poslední desítky let ostudou města. Nyní se vše začíná před očima dávat do pohybu. Velkou snahou realizačního týmu budoucího místa paměti je srovnat harmonogramy všech těchto plánů tak, aby stavební aktivity proběhly ve společném období. Když vše půjde dobře, pak se tento úsek trati, včetně revitalizace starého nádraží, otevře veřejnosti v nové podobě už v roce 2024.
Památník ticha svým dialogem s plánováním města nabízí nově řešeným místům jejich příběhy a obsah spojený s kulturní identitou Prahy.“
Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha

Lenka Burgerová, radní pro územní rozvoj Prahy 7, v souvislosti s vyhlášením vítězného záměru pro novou budovu pražské filharmonie pohovořila o aktuálním stavu přijetí nové územní studie Bubny-Zátory a o budoucích komunikačních osách, jež spojí Památník ticha s nábřežím.

Vyvrcholení veřejné soutěže Vltavské filharmonie je velkým kulturním zhodnocením blízkého okolí nádraží Bubny. Dává novou perspektivu kulturnímu růstu Vltavského meandru i místu paměti Památníku ticha.
Více informací k soutěži na budovu pražské filharmonie, včetně fotografií, naleznete ZDE.