Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

QUO VADIS, Bubny… ?

středa 18. 5., 18 hod.
odjezdová hala nádraží Bubny, Praha 7, Bubenská 177/8b

Pro diskusi k veřejnému prostoru v Bubnech

Největší pražský Brownfield se dává do pohybu. Vzhledem k tomu, v jakém je stavu, nelze pochybovat o tom, že k lepšímu.

Co ale je – resp. co bude to lepší?

– V jakém stavu je v tomto prostoru Metropolitní plán?

– V jakém stádiu je schvalování územní studie Bubny-Zátory?

Praha 7 je jedna z nejmenších pražských částí, ale čeká ji proměna, jakou centrální město nezažilo od časů Karla IV.
PAMÁTNÍK TICHA je paměťovou institucí, připravenou k přestavbě místa paměti na nádraží Bubny. Při projektování svého kulturního záměru docela logicky řeší i jeho bezprostřední okolí a návaznosti na kulturní osy města.
Z partnerství těchto dvou subjektů vznikly koordinační diskuse, které představíme během setkání pro návštěvníky Open House Festivalu i širokou veřejnost na diskusi QUO VADIS, BUBNY…?.

Vedení diskuse se ujme architektka Lenka Burgerová, radní pro územní rozvoj Prahy 7.
Koordinační skici představí architekti studia ARN Jiří a Michal Krejčíkovi, autoři vítězné studie Revitalizace Památníku ticha.
Aktuální situaci územní studie a vývoj metropolitního plánu krátce shrne architekt Jaromír Hainz z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje Prahy.

Nejbližší plány a harmonogram změn v okolí Bubnů představí David Ježek, manažer projektu nové železniční cesty do Kladna Správy železnic.