Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Seminář Od svědectví
k podobenství

18. 4. v 16:00
nádraží Bubny

Seminář se koná v rámci dlouhodobého projektu Od svědectví k podobenství, prezentovaného na Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání v prostorách nádraží Bubny.

Pro pedagogy na 2. stupni a na střední škole, kteří chtějí  žákům a studentům kreativně přiblížit velké události 20. století, především otázku holokaustu či rasovou diskriminaci.

Na semináři se potkáte s režisérem Pavlem Štinglem, který Vám představí hlavní vizi projektu a provede účastníky ukázkami z bohatého filmového materiálu a archívu unikátních fotografií z terezínského ghetta.

Dále vystoupí František Tichý, ředitel Přírodního gymnázia, a přiblíží Vám, jak se svými žáky zpracoval příběh Petra Ginze do divadelní podoby.

Pro zájemce navazuje na přednášku divadelní dílna vedená spolkem TisíciHRAn, která se koná 22. 4. 2023 od 14:00 v prostorách DOXu, kde Vám nabídneme jednu z možných cest, jak do výuky zapojit dramatickou výchovou a pomoci žákům kreativně zpracovat velké příběhy 20. století.

Realizováno v rámci projektu reg. č. 213000052 financovaného z Národního plánu obnovy v období: 2023.