Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Světlo nové naděje

18. 12. v 18:00
nádraží Bubny

Tradiční rozsvícení prvního chanukového světla na nádraží Bubny, spojené se setkáním všech, pro které je chanuka kulturním či náboženským symbolem.
Svíci zažehne zemský rabín Karol Efraim Sidon a pražský rabín David Peter.