Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Temný únor

23. 2. 2023 v 15.00
Rezidence primátora, Mariánské nám. 98/1, Praha 1

2. názorové fórum Památníku ticha
Významné osobnosti přednesou svá krátká (maximálně sedmiminutová) zamyšlení s nadčasovým významem.

Naše aktuální téma:
Stereotypy jako základní nástroj manipulací a dezinformačních kampaní.

Setkání reflektuje dvě významná jubilea letošního února:
24. únor – rok od vpádu Rusů na Ukrajinu,

25. únor – 75 let od komunistického puče v Československu.

Naší snahou je zdůrazňovat historická data podnětná pro veřejný dialog, dávat prostor názorům zajímavých osobností a připomínat minulost v paralelách k současnosti.

Pozvání přijali: Petr PithartTomáš Halík, Alice KoubováMichael RomancovPetr Fischer, Ivana Svobodová, Jan Urban či Ladislav Snopko.

Základní otázky pro naše hosty:
Mají, či nemají tato dvě výročí událostí, vzdálených od sebe tři čtvrtě století, něco společného v dnešní dezinformační válce?  
Jaké je spojují dezinformační šablony? S jakými stereotypy pracují? A jak se projevují na různých generacích?
Jsou stereotypy a jejich pojmenování klíčem pro občanskou sebeobranu
v mediální manipulaci?
Jakého zneužitelného předsudku se dnes obáváte nejvíce?

Moderace: Renata Kalenská a Jan Bumba.

Průběh názorového fóra je možné sledovat ve streamu ČT a na ČT24 nebo i v záznamu na iVysílání ČT.

rezervace@pamatnikticha.eu

Pro zájemce o výstup z minulého diskusního fóra Památníku ticha – Stručně o Wannsee – nabízíme sborník a link na loňský záznam České televize vysílaný v přímém přenosu:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/14735698443-strucne-o-wannsee/

Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy.

Hlavním mediální partnerem je Česká televize, dalšími partnery jsou Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 7 a Centrum současného umění DOX.