Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

V jakém světě chtěl žít Reinhard Heydrich?

Vzdělávací program k výstavě
Nový světový pořádek
17. 5. – 28. 8. 2022
Karolinum, Ovocný trh 560/5
Praha 1

Rezervace
Na program se objednávejte alespoň týden dopředu na adrese: rezervace@pamatnikticha.eu.

Cena programu
Účast na workshopu není zpoplatněna.
Program je určen pro skupiny 10–30 žáků.
Během programu je možné fotografovat.

Věkové určení programu
9. třída ZŠ, SŠ, vyšší gymnázia

Délka programu: 90 minut

Kontakt na lektora
rezervace@pamatnikticha.eu

Lektorovaný program žáky seznámí s výstavou Nový světový pořádek, kterou připravil Památník ticha u příležitosti 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Tématem výstavy je Heydrichova osobnost v kontextu nacistického rasového světonázoru, plánování nového uspořádání světa a zneužití vědy. Program je založen na práci s dobovými prameny a vychází z konceptů badatelsky orientované výuky. Žáci budou za pomoci lektora pracovat s historickými materiály a společně se pokusí pochopit ideologii nacistického plánování budoucnosti. Aktivitu uzavírá moderovaná diskuse o etických otázkách spojených se zneužitím vědy pro politické cíle.