Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Vernisáž výstavy Nový světový pořádek

Slavnostní zahájení multimediální výstavy Nový světový pořádek proběhlo v pražském Karolinu – místě, které nebylo zvoleno náhodně; centra pro hodnocení rasové kvality sídlila převážně v budovách nacisty zabrané české Univerzity Karlovy a jejích vědeckých ústavech.