Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Nový světový pořádek: učitel v roli lektora

17. 5. – 28. 8. 2022
Karolinum, Ovocný trh 560/5 Praha1

Otevřeno denně: 10–18 hod.
Vstup zdarma

Chcete vzdělávat žáky v naší výstavě sami nebo jsou termíny pro naše lektorované programy již obsazeny? Nabízíme vám pracovní listy a metodické informace k našemu workshopu, které si můžete přizpůsobit potřebám své výuky.

Věkové určení programu: 9. třída ZŠ, SŠ, vyšší gymnázia

Délka programu: 90 minut

Metodické listy
Pracovní list č. 1
Pracovní list č. 2
Pracovní list č. 3
Pracovní list č. 4

Vzdělávací program žáky seznámí s výstavou Nový světový pořádek, kterou připravil Památník ticha u příležitosti 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Tématem výstavy je Heydrichova osobnost v kontextu nacistického rasového světonázoru, plánování nového uspořádání světa a zneužití vědy. Program je založen na práci s dobovými prameny a vychází z konceptů badatelsky orientované výuky.